Освіта в Словаччині
Університет Пaвлa Йозефа Шафарика в Кошице

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошице (далі УПЙШ) належить до визначних та знаних освітніх і наукових закладів не лише у Словацькій Республіці, а й у розвиненій Європі.

Основна місія університету полягає у наданні освітніх послуг за трьома рівнями вищої освіти на базі новітніх наукових здобутків у широкому міжнародному контексті, відповідно до європейських тенденцій у цій галузі, Болонської декларації та інших документів. УПЙШ в Кошице має статус дослідницького університету, на базі якого здійснюються наукові дослідження міжнародного значення, що є конкурентоспроможними у словацькому і закордонному науково-дослідному середовищі. Університет залучений до європейського науково-дослідного середовища через реалізацію міжнародних наукових проектів, виконання двосторонніх і міжурядових договорів. Наприклад, співпраця із Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у м. Дубно (Росія), із швейцарським центром ЦЕРН у Женеві, з «European XFEL GmbH» та «DESY» (Німецький електронний синхротрон) у Гамбурзі (Німеччина) та іншими науково-дослідними центрами.

Сьогодні в УПЙШ є п’ять факультетів – медичний, юридичний, філософський факультети, факультет природничих наук і факультет державного управління. Тут готують лікарів, фахівців у галузі природничих дисциплін, фізики, хімії, географії, математики, інформатики, викладачів, юристів, фахівців у галузі державного управління, філософії, іноземних мов, етики, психології, історії, політології і соціальної роботи. Крім вказаних п’яти факультетів, Університет в межах Інституту фізичного виховання надає освітні послуги за навчальною програмою у галузі спорту. Випускники цього другого найстаршого класичного словацького університету мають добре реноме в Словаччині й за кордоном. Університет надає повну вищу освіту за гуманітарними, природничими, юридичними та медичними галузями наук. Університет пропонує 109 бакалаврських навчальних програм, 67 – магістерських і 42 навчальні програми для здобуття наукового ступеня «PhD». Це єдиний університет, який пропонує студентам Сертифіковані міждисциплінарні блоки, що складаються з предметів окремих факультетів, після закінчення яких студенти отримують міжнародні сертифікати. В межах програми «Erasmus+» Університет пропонує студентам різні можливості стажування і навчання за кордоном в університетах-партнерах.

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошице бере участь у будівництві Університетських наукових парків та науково-дослідних центрів, як-от: MEDIPARK – Медичний університетський науковий парк у Кошице, PROMATECH – Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів і технологій, а також TECHNICOM (партнером є Технічний університет в Кошице). В Університеті працюють три команди науковців високого рівня – Квантовий магнетизм і нанофізика «QMAGNA» на факультеті природничих наук, Команда дослідження біоактивних речовин для біомедичного застосування (Bioaktiv) на факультеті природничих наук та Висококваліфікована команда дослідження атеросклерозу (EXTASY) на медичному факультеті УПЙШ в Кошице.

У цих ВУЗах Ви можете отримати:

Медичний факультет

-+

– Догляд за хворими (медсестра);
– громадське здоров’я;
– фізіотерапія.

Факультет природничих наук

-+

– фізика, географія, загальна екологія, хімія, біологія, прикладна інформатика, математика, фізика, математика, інформатика, і їх поєднання.

Юридичний факультет

-+

– право.

Факультет державного управління

-+

– державна політика та державне управління;
– Європейська державна адміністрація.

Філософський факультет

-+

– іноземні мови та культури;
– етика, етика у поєднанні з філософією, географією, німецькою літературою та мовою, психологією;
– латинська мова та література в поєднанні, прикладна етика, британські та американські студії, філософія, історія, німецька мова та література, словацька мова та література;
– британські та американські студії у поєднанні, німецька мова та література, філософія, інформатика, психологія, географія, біологія, математика;
– переклад і усний переклад – англійська мова європейських інститутів та економіки, aнглійська та французька мова для європейських інституцій та економіки;
– iсторія, історія в комбінації з філософією, прикладна етика, історичні та американські студії, географія, філософія, німецька мова та література, психологія, словацька мова та література;
– словацька мова в поєднанні, філософія, інформатика, німецька мова, психологія, географія, біологія, математика;
– медіа-студії;
– політологія;
– психологія;
– соціальна праця.

Інститут фізичного виховання та спорту УПЙШ Кошице

-+

– спорт і відпочинок.

Задати питання